ActivAir: nieuw, innovatief en technologisch systeem voor vooruitstrevende kwekers

Uniek project voor Looije Tomaten te Burgerveen

Looije Tomaten heeft op haar locatie aan de Venneperweg te Burgerveen een uniek project gerealiseerd voor de teelt van honingtomaten. Dit project is in nauwe samenwerking uitgevoerd door VB Group, Priva, Havecon en Metazet/FormFlex. Dankzij deze samenwerking is de praktische ervaring van deze bedrijven gecombineerd en vertaald naar een nieuw innovatief en technologisch hoogstaand systeem genaamd ‘ActivAir’.

ActivAir

Mighty Vine, 15 acres in Rochelle IL

Bij het project is er intensief aandacht besteed aan de realisatie van de klimaatinstallatie voor de 10 hectare die is gerealiseerd in 2013. Dit systeem betekent wederom een aantal stappen voorwaarts in de doelstelling van Het Nieuwe Telen (HNT).

In de Nederlandse groenteteelt zijn al enkele projecten bekend, waarbij ventilatie van de kas niet meer op natuurlijke wijze gebeurt via de luchtramen in het dek van de kas, maar waarbij buitenlucht op mechanische wijze met ventilatoren wordt ingebracht. Met deze systemen is ventilatie van de kas beter beheersbaar en kunnen voordelen gerealiseerd worden voor teelt en energiegebruik. Ook kan met het systeem de kas voortdurend op een instelbare overdruk worden gehouden, waardoor de ziektedruk van buiten beperkt kan blijven. De ventilatie wordt bij deze systemen via ventilatoren en geperforeerde slangen onder de teeltgoten toegevoerd.

Het gerealiseerde project van Looije Tomaten onderscheidt zich ten opzichte van andere systemen hierin, dat de buitenluchttoevoer is voorzien van separaat regelbare verwarmingselementen, die ervoor zorgen dat de buitenlucht wordt opgewarmd alvorens deze in aanraking komt met eventuele recirculatielucht.

 


Meer informatie?

Lees meer over dit project op onderstaande websites:

Download hier meer informatie over ActivAir:

Contactgegevens

Havecon, Ramon Bol
VB Group, Marco de Bruijne
Metazet/FormFlex, Arjan Kouwenhoven
Priva, Edwin Dekker